Özel Sektörün Bilim ve Teknoloji Performansının Güçlendirilmesi

Tesisat Dergisi Sayı 178 - Ekim 2010 Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın özel sektör kuruluşlarına yönelik 1995 yılından bu yana Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile birlikte verilmekte olan Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu … [Devamı...]

Enerji Sektörü Araştırma- Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik

Tesisat Dergisi Sayı 177 - Eylül 2010 8 Haziran 2010 tarihinde, Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı’na (ENAR) Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yaz aylarının araya girmesi nedeniyle gerektiği şekilde duyulmamış olabileceğini düşünerek, yönetmeliği … [Devamı...]

Amasya: Tarihi, Kültürel Zenginlikleri ve Amasya Tamimi

Tesisat Dergisi Sayı 176 - Ağustos 2010 Sektörümüzün örnek, başarılı, lider temsilcilerinden ISISAN’ın kurucusu, İTÜ Makine Fakültesi 1972 mezunu Sayın Rüknettin Küçükçalı’nın ve sevgili Saime’nin biricik kızları, yine İTÜ Makine Fakültesi mezunu öğrencimiz Güneş ve sınıf arkadaşı … [Devamı...]

ESDA 2010 ASME 2010 Mühendislik Sistemleri Tasarımı ve Analizi 10. Bienal Konferansı

Tesisat Dergisi Sayı 175 - Temmuz 2010 1880 yılında kurulan ASME (American Society of Mechanical Engineers - Amerikan Makine Mühendisleri Derneği), bugün tüm dünyada sanatı, bilimi, mekanik ve multidisipline mühendislik ile ilgili dalları destekleyen, çıkar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Global … [Devamı...]

Avrupa’nın Geleceğinde Türkiye’nin Rolü

Tesisat Dergisi Sayı 174 - Haziran 2010 Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir ortak bir geleceği paylaşma iradesine sahiptir. Türkiye, 1959 yılında yaptığı başvurudan sonra, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile üyeliğin açıkça öngörüldüğü bir ortaklık anlaşması … [Devamı...]

Türkiye’de Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması

Tesisat Dergisi Sayı 173 - Mayıs 2010 Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Turkey: Expending Opportunities for The Next Generation “A Report On Life Changes” (Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması “Yaşam Fırsatları Konulu Rapor”)a göre, Türkiye’deki çocukların yaşamlarında … [Devamı...]

Yeni bir Fırsat: Teknopark İstanbul ve Güneş Enerjisi Sistemleri Yerli Üretimi

Tesisat Dergisi Sayı 172 - Nisan 2010 Verimlilik artışı, üretim süreçlerinin daha fazla katma değer üretecek şekilde değiştirilmesi ya da teknolojik ilerleme sonucu olur. Üretim yapısının bilgi içeriğini ve teknoloji kullanım düzeyini artırmak; büyümeyi sürdürülebilir kılma, rekabet … [Devamı...]