Referanslar

Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN
University of Maryland, Dept. of Mechanical Engineering de ilk kadın doktora sahibi.
Makine Mühendisliği Alanında Türkiye’nin ilk kadın Profesörü (1988)
Öğrenim Durumu
Doktora, University of Maryland, ABD, 1977
Lisans ve Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1970
Çalışma Alanları
Güneş Enerjisinden yararlanan Absorbsiyonlu soğutma sistemleri
Güneş Enerjisi destekli ısı pompaları
Pasif sistemler
Buzdolaplarında performans iyileştirme çalışmaları
Termodinamik II. Kanunu, Exergy
Turbulans modelleme
İnovasyon, girişimcilik

AKADEMİK DENEYİM
Profesör
Yeditepe Üniversitesi 
2002-2010
Profesör
İstanbul Teknik Üniversitesi
1988-2002
Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi
1983-1988
Yardımcı Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi
1982-1983
Yardımcı Doçent
University of Maryland, ABD
Araştırma Asistanı
University of Maryland, ABD
Araştırma Asistanı

İstanbul Teknik Üniversitesi

İDARİ GÖREVLERİ
Arçelik Ar-Ge Direktörlüğü
Rektör Yardımcısı
Yeditepe Üniversitesi
Mayıs 2005 – Kasım 2010
17500 öğrenci, 12 fakülte, 61 bölüm
Kurumsal ilerleme, araştırma geliştirme faaliyetleri, sanayi ilişkilerinden sorumlu.
YÖK Vakıf Üniversiteleri Kalite İzleme Komisyonu Üyesi  2008
European Universities Association (EUA) Institutional Evaluation Programme (IEP) çalışmaları yönetildi ve sonuçlandırıldı (eua.yeditepe.edu.tr).
EUA IEP değerlendirilmesinden gecen ilk Türk vakıf universitesi.
Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk Üniversitesinin katılımıyla, EUA Kurumsal Değerlendirme Raporunun yazılmasında 17 kişiden oluşan grupta vakıf üniversitelerini temsil eden tek üye (rapor TUSİAD’ın öncülüğünde Avrupa Üniversiteler Birliği’nin görevlendirdiği  7 uzman ile birlikte hazırlanmıştır.)
Diğer Bölümlerde ve Yeditepe Hastanesi’nde akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları yürütüldü.
BEK Başkanı olarak Bologna Süreci çalışmaları yürütüldü.
Ar-Ge faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası projelerde önemli sayıda artış oldu. Son dört yılda 411 proje geliştirildi.
Son bir yılda 22 patent başvusu yapıldı (11 adedi sonuçlandı diğerleri süreç içinde)
Uluslararası işbirlikleri (ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile) kongreler düzenlendi (ESDA, ICAPM, SOLARFUTURE, ICCHMT v.c.).
Patenti alınan ürünlerin ticarilesme calısmaları başlatıldı.
Sanayi kuruluşları ile sözleşme yapılarak işbirliği sağlandı. (Arçelik, Arçelik-LG, Nortel Netaş, Vestel v.s.).
Bilgi ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı başlatıldı. (Sosyal Bilimler Enstitüsünde).
Uluslarası GEM(Global Entereprenuersip Monitoring) konsersiyumda 52 ülke yanında Türkiye temsilcisi olarak yer alındı.Yanısıra çesitli girişimcilik programları düzenlendi.

Rektör Danışmanı
Yeditepe Üniversitesi
Mart 2003- Mayıs 2005
Araştırma ve Sanayi ilişkileri alt yapısı oluşturuldu.

Bölüm Başkanı
Yeditepe Üniversitesi, Makina  Mühendisliği Bölümü
2002-2007
Kurucu bölüm başkanı. Yurtiçi ,yurtdışı ve sanayi ilişkilerine önem verilerek ders programı oluşturuldu laboratuarlar kuruldu, yurt dışından öğretim üyelerinin gelmesi sağlandı.
Yüksek lisans ve Doktora programları başlatıldı.

Dekan
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi
l994-2000
2000 öğrenci, 107 öğretim üyesi, 70 idari personel.
İTÜ’de ilk kaynak yaratma çalışmaları (fundraising) başlatılarak Gümüşsuyu Binasında 40.000 m2 yenilendi.
İTÜ’de ilk Accrediation Board for Engineering and Technology (ABET) çalışmaları başlatıldı. (1995) ve diğer fakültelere yardımcı olundu.
Lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sanayide yaptırılması programı Arçelik  ile işbirliği yapılarak başlatıldı. Program esasları Senatodan geçirildi (1997). Daha sonra bu esaslar gerek üniversitede, gerekse sanayi kuruluşlarında yaygınlaşarak ulusal SAN-TEZ (Sanayi Bakanlığı) desteğine dönüştü.
ABD’den 30 Üniversite ile akademik işbirliği yapıldı. (öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları, çalıştayları, v.s.).İTÜ’de diploma töreninde ilk kez cübbe ve kep giyildi. (1995 de Makine Fakültesinde, 1996’da tüm üniversitede)
Sosyal faaliyetler artırıldı. (çok sayıda klüp faaliyetleri, ilk kez Makine Fakültesinde şenlik düzenlemesi, konserler v.s.)
Danışmanlıklar 30 kat arttırıldı.
Döner Sermaye gelirleri 50 kat arttırıldı (en fazla gelir sağlayan fakülte oldu).
Daha detaylı bilgi için: egrican.com sitesinden “Faaliyetler”.
Burs sağlayarak çok sayıda öğrenciyi saygın USA üniversitelerine yüksek lisans ve doktoraya gönderdi.
Ayrıca Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ(ODTÜ Mühendislik Dekanı)ile MÜHENDİSLİK DEKANLARI  KONSEYİ(MDK)çalışmalarını başlattı ve Konseyi oluşturdu.

MESLEKİ GÖREVLERİ
Genel Sekreter
Üniversite-Sanayi İşbirliği Şurası
Sanayi, üniversite ve kamudan toplam 100 kişi ile bir yıl boyunca (1993) çalışıldı. Raporlar hazırlatıldı. 4-5 Kasım 1994’de şura sırasında raporlar tartışıldı.
Üniversite-sanayi işbirliği modeli geliştirildi.
Lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sanayinin bir problemini çözecek şekilde yaptırılması çalışmaları başlatıldı ve yaygınlaştırıldı.

Genel Sekreter
International Center for Applied Thermodynamics (ICAT)
1998- 2002
Merkez, termodinamik alanında önde gelen altı bilim adamı (Bejan- Duke University, Moran- Ohio State University,Tsatsaronis-University of Berlin, Sciubba-Roma University, Gyftopoulos- Massachusetts Institute of Technology, Gaggioli- Marquette University) ve İTÜ-ODTÜ işbirliği yapılarak İTÜ de kuruldu. Daha sonra merkezi bilim komitesinin 45 bilim insanına ulaşması sağlandı (http://www.icatweb.org).
International Journal of Applied Thermodynamics çıkarılması sağlandı. (Yılda 4 kez olmak üzere 13 yıldır yayınlanıyor. Önemli indekslere kayıtlı, bu yıl SI’e kaydı gerçekleşecek).
Kongre, çalıştay kısa kurs v.s. organize edildi.

President
International Center for Applied Thermodynamics (ICAT)
2008 – Devam
Ocak 2009 dan itibaren Genel Kurulu kararıyla ICAT Yeditepe adresine taşındı ve Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN Merkez Başkanı oldu ve aynı zamanda Uluslararası Uygulamalı Termodinamik Derneği oldu.Dernek Iktisadi Tesekkul hakkını da aldı. Yoğun olarak  Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji konularında faaliyet gösteriyor.
Uluslararası SOLAR FUTURE 2010 toplantısı organize edildi. 1200 kişi (1000 kişi sanayiden) katıldı.
ICAPM 2009(International Conference on Porous Media)toplantısı organize edildi.
Enerji Verimliliği konusunda çeşitli kurslar organize edildi.
Binalarda enerji Performansı yönetmeliği hazırlıklarında Sektör ile önemli görüşler hazırlatıldı ve direkt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına  sunuldu.Binalarda Enerji Performansı(BEP)Yönetmeliklerinde katkıda bulunuldu.
Sıfır ve E+ Binaların Tasarımı konusunda ve Enerji çalışmalarında Bilişimin katkısını arttırmada etkin görevler üstleniliyor.
ISKAV tarafından alınan karar doğrultusunda  sektörün arzuladığı Enerji konusunda çalışacak mühendisleri Lisans,yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde  yetiştirme konusunda programlar yurtdışındaki uzman ve üniversitelerle işbirliği yapılarak hazırlanıyor.
Çeşitli araştırma ve sektör  projeleri ve danışmanlıklar.

Asosiye Üye
Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Merkezi (UNAM)
2008 – Devam
Merkezin araştırma-geliştirme çalışmalarını arasında yeni enerji kaynakları (hidrojen ve güneş enerjileri) nanoteknoloji tabanlı tekstiller, nanofotonik, nanoelektronik, nanoelektromekanik ve spintronik aygıtlar, kimyasal ve biyolojik sensörler, nanobiyoteknoloji, nanoyüzeyler ve kaplamalar, nanomalzemeler, atomsal seviyede modelleme, fiber lazerler, kızıl-ötesi fiberler, atomsal seviyede manipülasyon ve görüntüleme, moleküler aygıtlar, nanoparçacıklar, elektronik ve fotonik aygıtlar için yeni malzemeler konuları yer almaktadır.

Asosiye Üye
Int. Center for Theoretical Physics (ICTP),Trieste,Italya
1983 – Devam
1983-1993 yaz aylarında iki ay süre ile merkezde geçirdi.
Güneş Enerjisinden yararlanan absorbsiyonlu mekan soğutma sistemleri, ısı pompaları ve pasif sistemler alanında çalışmalar yaptı.

DİĞER AKADEMİK DENEYİM
Misafir Araştırmacı
ICTP,Trieste, Italya,1983, 1985, 1987, 1991 Yaz Ayları.

Misafir Araştırmacı
Solar Energy Research Institute (SERI), (simdi National Renewable Energy Laboratory (NREL)), Golden, Colorado, ABD, 1989

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
International Center for Applied Thermodynamics (ICAT), 1998-Devam. Başkanlık (2008-devam)

Bilim Kurulu Üyeliği
ICAT üyeliği, 1998 – Devam

Bilim Kurulu Üyeliği
International Center for Heat and Mass Transfer (ICHMT), 2006 – Devam

Danışman
Arçelik A.Ş., 1997–2005 ve (2009 – devam)
Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde “lisans lisansüstü ve doktora tezlerini sanayide yapılması çalışmasını Arçelikle işbirliği yapılarak başlattı ve bugüne kadar 150’nin üstünde tez tamamlandı.

Danışman
bir çok sanayi kuruluşuna çeşitli aralıklarla danışmanlık

Üye
İstanbul Sanayi Odası Kalite ve İhtisas Kurulu (ISO – KATEK), 2000 – Devam
İSO’nun teknoloji strateji ve politikalarını oluşturmada yardımcı olunuyor ve hazırlanan raporlar hükümete rapor ediliyor, ISO üyelerinin rekabet gücünü artıracak ve onların yenilikçi olmalarını sağlayacak calışmalar yapılıyor.

Yönetici Editör 
International Journal of Applied Thermodynamics, 1998 – 2003

Bölge Editörü
International Journal of Applied Thermodynamics, 1998 – Devam

Mütevelli Heyet Üyesi
Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), 1999 – Devam

Onur Üyesi
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (ISKID), 1997 – Devam

Onur Üyesi
Kojenerasyon Derneği (COGEN), 1997 – Devam

Üye
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), 1996 – Devam

Üye
Ulusal İnovasyon Girişimi (UIG), 2006 – Devam

Üye
TÜBİTAK VISION 2023 Enerji ve Doğal Kaynaklar Çalışma Grubu, 2002 – 2004

Üye
TÜBİTAK VISION 2023 İnsan Kaynakları Çalışma Grubu, 2004 – 2006

Köşe Yazarı
TESİSAT  Dergisi (14000 trajlı), 2001 – Devam. (Üzeyir Garih’in köşesinde, kendisinin vefatından sonra yapılan teklif üzerine yazı yazıyor)
Çeşitli Sektör Dergilerinde yayın kurulu/danışman üyelikler.
Çeşitli uluslararası ve ulusal toplantılarda bilim kurulu üyesi, düzenleme kurulu üyesi

ASME INTERNATIONAL (DÜNYA MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI FAALİYETLERİ)
Fellow
2008
Dünyada 2800 ASME Fellow’dan biri. ABD dışında ilk kadın Fellow.

Member
Search Committee for Executive Director of ASME International
2006-2008
Temmuz 2008 de emekli olan Executive Director yerine gelen kişinin seçimini yapan 7 kişilik komisyonda tek international üye olarak görev yaptı.

District Leader
European District (H) of ASME International
2005-2007

Vice President of Region XIII
ASME International
2002-2005
ABD, Kanada ve Meksika hariç, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avustralya’da 57 ülkeden sorumlu olarak, makine mühendisliğini geliştirme çalışmaları.
38 kişilik “Nominating Commitee” tarafından seçildi.

Chair
ASME International Turkey Section
1999 – 2001

Vice Chair(Kurucu)
ASME International Turkey Section
İlk seçilmiş üye 1997 – 1998
Türkiye’de çeşitli ASME öğrenci birimleri kuruldu (İTÜ, BÜ, ODTÜ, MÜ, Doğu Akdeniz, Yeditepe)
Tüm görevlerde çeşitli uluslar arası kongreler, faaliyetler düzenlendi.

MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
American Society of Mechanical Engineers (ASME).
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
American Section of International Solar Energy Society (ASES).
International Solar Energy Society-Türkiye Bölümü.
Makina Mühendisleri Odası(TMMO).
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD).
Fizik Mühendisleri Odası, Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları Danışma Birimi.
Tesisat Mühendisliği Derneği (TTMD).
Isıtma, soğutma, klima araştırma ve eğitim vakfı (ISKAV).
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (ISKID).
Kojenerasyon Derneği (COGEN).
International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT)
Internatioanal Centre for Applied Thermodynamics (ICAT)
Uluslar arası Uygulamalı Termodinamik Derneği
European District Heating and Cooling Platformu

ONURSAL ÜYELİKLER VE ÖDÜLLER
Phi Kappa Phi, Maryland Chapter, ABD., Mart 1974. Phi Tau Sigma, Mech. Eng. Fraternity, Maryland Chapter, ABD, Ekim 1977.
Alumni of the year, İTU Alumni Foundation, 1997.
ISKİD, Isıtma, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği Onursal üyelik 2002
KOJENERASYON  Derneği Onursal üyeliği 1999.
University of Maryland, Araştırma Asistanlığı,  l972 – l977
NATO ASI Toplantılarına  katılma bursları (1978 den bu yana 16  kez)
International Centre for Theoretical Physics (ICTP) Trieste, İtalya, Asosiye Üyeliği, 1983
2007 Yılı Dr. Akın Çakmakçı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez Ve Kuruluş Ödülü
Arçelik A.Ş. 2007 En İyi Makale/Sunuş Ödülü
ASME FELLOW 2008 ödülü
Birçok uluslararası toplantıya davetli katılma ve çeşitli kuruluşlardan takdir ve ödüller.
Ayrıca çeşitli Sanayi kuruluşlarından alınmış 27 adet plaket.

ORGANİZE ETTİĞİ BAZI TOPLANTILAR
Conference Chair
ICCHMT 2011 International Conference on Computational Heat and Mass Transfer,
July 18-22, Istanbul, Turkey

Conference Chair
SOLAR FUTURE 2010, Feb 11-12, Wow Hotel, İstanbul, Turkey

Conference Chair
ASME ınt.ESDA 2010 10th Biennial Conference on  Enginering Systems Design and Analysis,
July12-14, İstanbul, Turkey

Scientific Committee Member
CLIMA 2010 10th Rehva World Congress “Sustainable Energy Use in Buildings”
May 9-12 2010 Antalya. Turkey

Conference Chair
4th International Conference on Applications of Porous Media,
(ICAPM, 2009) August 20 – 22, 2009  Istanbul, Turkey

Conference Chair
11th International Convention on Students’ IMECE CIRCLES “Space Science Technology Workshop”
August 26-28 2008 Istanbul, Turkey

Scientific Committee Member
ASME Int. ESDA 2008 9th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis,
July 7- 9 2008, Haifa, Israel

General Scientific Coordinator
Nato Advanced Study Institute (ASI) on Micro Fuel Cells as Electric Energy Generators,
July 22 – August3, 2007, in Cesme, Izmir, Turkey

Conference Chair
ASME Int. ESDA 2002 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis
July 8-11, 2002, Istanbul, Turkey

Organizing Committee Member
NATO Advanced Study Institute (ASI) on Microscale Heat Transfer with Applications in Biological and Microelectromechanical Systems.
July 18-30, 2004, in Cesme, Izmir, Turkey

Technical Committee Member
ASME Int. ESDA 2004 7th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis,
July 19-22, 2004, Manchester UK

Organizing Committee Member
Second International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology,
June 14-16, 2004, Rochester, NY, USA

Scientific Committee Member
International HVAC+R Technology Symposium and Exhibiton,
May 3 – 5, 2004, İstanbul, Turkey

Advisory Board Member
ECOS 2003, 16th International Conference on Efficiency Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Copenhagen Denmark,
June 30 – July 2, 2003

Organizing Committee Chair or Member
Various international and national conferences and NATO – ASI

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri ile yayınların tümü enerji konusundadır.
9 doktora tezi ARÇELİK ve bazı sanayi kuruluşları ve ABD üniversiteleri ile işbirliği yapılarak tamamlatılmıştır.
60nin üzerinde yüksek lisans tezi yaptırılmış ve sonuçlar ürüne yansımıştır.Tezlerde ARÇELİK ve Bazı sanayı kuruluşları ile işbirligi yapılmıştır.

YÜRÜTTÜĞÜ VE YER ALDIĞI BAZI PROJELER
Çift Yönlü Hareket ile Boy Ayarlayan Biyomekanik Aparatın Prototip İmalatı
SANTEZ Projesi
2009-2011 (yürütücü)

Ventriküler Destek Sistemlerinde Komplikasyonların Azaltılması Amacıyla Yapay Damar-Aorta Anastomozunun ve Giriş Kanülünün Hemodinamik Açıdan Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
TUBİTAK 1001 Projesi 
2008-2010

Yaşlıların Beslenme Alışkanlıkları-Darülaceze’de yapılan gözlemlerle yaşlıların beslenme alışkanlıklarının saptanması, beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkilerinin araştırılması ve bulgular ışığında yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için önerilerde bulunulması,
İBB Projesi 
2008-2009 (yürütücü)

Minyatür bir Yapay Kalp Pompa Sisteminin Tasarımı, Analizi ve Prototip Üretimi
TUBITAK 1001 Projesi, Yeditepe Üniversitesi, 
(2006-2009) (yürütücü)

Bağlantısız Intramedüller Teleskopik bir çivi Sisteminin Tasarım, Analiz ve İmalatı,
SANTEZ Projesi, Yeditepe Üniversitesi Silver Elektromekanik San. Tic. A. Ş. ile birlikte 
(2006-2009) (yürütücü)

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Tasarım Yazılımı Geliştirme ve Evaporatör’ün Isıl ve Hirolik Analizi
SANTEZ Projesi, Yeditepe Üniversitesi Friterm Termik Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş. ile birlikte 
(2007-2007) (yürütücü)

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
London Business School ve Babson College yürütücülüğünde 52 ülkeden 52 araştırma kurumu ile yapılan konsorsiyum 
(2006-2009) (yürütücü)

Büyük Girdap Benzetimi ile Radyal Fonda Ses Seviyesi Belirleme
ARÇELİK A.Ş. Sanayi Projesi 
(2007) (yürütücü)

Skelatal Distractor Projesi
İlizarov Derneği, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniv. İst. Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İ.T.Ü, Elektrik Elektronik Fakültesi, 
(2003-2007) (yürütücü)

İTÜ Mekatronik Merkezi, 
DPT Alt yapi projesi, 2000 
(yürütücü)

Gerçek Zamanlı Denetim ve Otomasyon Laboratuvarı
İTÜ Araştırma Fonuna Bilimsel AR-GE için Altyapıyı Destekleme Projesi, 
l997 -2000

Otomasyon Teknolojileri Geliştirme Merkezi
DPT, 
l997 -2002

Binalarda Yakıt Tasarrufu Teknolojilerinin Geliştirilmesi
DPT, 
1995 -1999 (yürütücü)

Binaların Güneş Enerjisinden Faydalanılarak Isıtılması
İTÜ Araştırma Fonu, 
1996 -1999 (yürütücü)

Pasif Sistemlerde Doğal Taşınım
İ.T.Ü Araştırma Fonu, 
1991-1993 (yürütücü)

Natural Convection in Passive Heating Systems
Third World Academy of Sciences, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy tarafından desteklenen proje, 
1992. (yürütücü)

Calcium Carbonate Scaling in Solar Domestic Hot Water Systems, Department of Energy, A.B.D. tarafından desteklenen proje, Solar Energy Research Institute, SERI TP-2543681, UC Category, 232 DE 900033., 
1989

Solar Powered Rankine Cycle/Vapor Compression Cycle Modelling and Performance Predictions
Department of Energy, A.B.D. tarafından desteklenen proje, University of Maryland, 
1977

Optimization Studies of Solar Absorption  Air-Conditioning Systems
National Science Foundation, A.B.D. tarafından desteklenen proje, University of Maryland, 
January 1976

Performance Studies of Solar Absorption Air-Conditioning  Systems
National Science Foundation, A.B.D. tarafından desteklenen proje, University of  Maryland, 
April 1975

Optimization Studies of Solar Absorption  Air-Conditioning Systems
National Science Foundation, A.B.D. tarafından desteklenen proje, University of  Maryland, 
1974

YAYINLAR
26 adet uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.
58 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.
15 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.
14 ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.
1 kitap ve 5 rapor.
6 Konferans Bildiri Kitabı Editörlüğü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cetindamar, D., Gupta, V. , Karadeniz, E., Eğrican, N., “What the Numbers Tell: The Impact of Human, Family and Financial Capital on Women and Men’s Entry into Entrepreneurship in Turkey”, Entrepreneurship and Regional Development. (SSCI) (Fortcoming)

Gemici, Z., Egrican, N.,  Koca, A., “Theoretical and experimental examination of air conditioner heat exchangers” International Communications In Heat And Mass Transfer,     37, 681-686, 2010
Kuddusi, L., Eğrican, N., “A critical review of constructal theory”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, Issue 5, May 2008, pp. 1283-1294.
Ghodoossi, L, Eğrican, N, “Prediction of heat transfer characteristics in rectangular microchannels for slip flow regime and H1 boundary condition”, Int. J. of Thermal Sciences, Vol.44, 513-520 (2005)

Aynur, T. N.,  Kuddusi, L., Eğrican,N, “Viscous dissipation effect on heat transfer characteristics of rectangular microchannels under slip flow regime and H1 boundary conditions”, Heat and Mass Transfer 1093-1101 (2005)

Ghodoossi, L, Eğrican, N., “Conductive Cooling Of Triangular Shaped Electronics Using Constructal Theory”, Energy Conversion And Management, 45, 811 – 828 (2004)

Şeker, D., Karataş, H., Eğrican, N.,“Frost Formation on Fin-and- Tube Heat Exchangers Part II–Experimental Investigation of Frost Formation on Fin-and-Tube, Int. J. of Refrigeration, 27, 375-377 2004

Şeker, D., Karataş, H., Eğrican, N., “Frost Formation on Fin -and- Tube Heat Exchangers Part I–Modeling of Frost Formation on Fin-and-Tube Heat Exchangers”, Int. J. of Refrigeration, 27, 367-374 2004

Ghodoossi, L, Eğrican, N., “Conductive Cooling of Triangular Shaped Electronics Using Constructal-Theory”, Energy Conversion and Management, 45, iss 6, 811-828 (2004)

Ghodoossi, L, Eğrican, N., “Flow Area Structure Generation in Point to Area or Area to Point Flows”, Energy Conversion and Management, 44, Issue 16, 2609-2623 (2003)

Ghodoossi, L, Eğrican, N., “Flow Area Optimization in Point to Area or Area to Point Flows”, Energy Conversion and Management, 44, Issue 16, 2589-2608 (2003)

Ghodoossi, L, Eğrican, N., “Exact Solution for Cooling Of Electronics Using Constructal Theory”, J. Of Applied Physics, 93, Issue 8, 4922-4929 (2003)

Egrican, N., Tuztaş, M., “Mathematical Model of Finned Tube Heat Exchangers for Thermal Simulation Software of Air Conditioners”, Int. Communications in Heat and Mass Transfer, 29, 4, 547-556 2002

Gemici, Z., Karatas, H., Egrican, N., “Theoretical and Experimental Examination of Air Conditioner Heat Exchangers”, Int. Journal of Heat and Fluid Flow

Egrican, N., Uygur, S., Ozdogan, S., “Formation and Dispersion of Toxic Combustion By-Products From Small-Scale Combustion Systems”, Energy – The Int. Journal, 22, No.7, 68l-692, (l997)

Egrican, N., Abdulaliyez, Z., “A study of Temperature Stresses in Composite Materials” Composites Part A Applied science and manufacturing

Egrican, N., Karasu, T., Kural, O, Borat, O, “Numerical Simulation of Turbulent Flow in Axisymmetric Sudden Expensions”, Shiraz, ll, 26l-268 (1996)

Egrican, N., Uygur, S, ”Modelling of Natural Turbulent Flow in a Passively Heated Zone”, Energy Conversion and Management, 37, Iss 5, (l996)

Eğrican, N., Yigit, A, “Simulation of an Absorption Cooling System with a Detailed Absorber Model”, Energy: An International Journal, 17, No. 6, 593-600, (1992)

Egrican, N., Uygur, S, “Minimum Entropy Generation Design Method for the Heat Transfer Process in the Super-Critical Region”, Energy Conversion and Management, 32, 4, 375-385, (1991)

Eğrican, N., Yiğit, A. “Simulation of Absorption Cooling System”, Renewable Energy Sources, 1, 225-233, (1990)

Eğrican, N. “Performance of a Solar Assisted Heat Pump System”, Energy Conversion and Management, 31, No.1, 1990

Eğrican, S, Karakaş, A., Uygur, S., “The Second Law of Solar Absorption Cooling Cycles Using LiBr-H2O and NH3-H2O as Working Fluids”, Applied Energy, 37, (1990)

Eğrican, N., “Second Law Analysis of Absorption Cooling Cycles”, Heat Recovery systems and CHP, 8, 6, 549-558, (1988)

Eğrican, N., Karakaş, A., “Second Law Analysis of Rankine Cycle /Vapor Compression Cycle Solar Cooling Systems”, J. of Heat Recovery Systems, 6, No. 2, (1986)

Eğrican, N., Veziroğlu, N., Allen, R.W., Anand, D.K. “Dynamic Simulation of A Solar Powered Rankine Cycle/Vapor Compression Cycle”. Solar Cooling and Heating, 3

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Ozyurt, B., Egrican, N., “Experimental Investıgatıon Of Charge Dıstrıbutıon In A Vapor Compressıon Refrıgeratıon Cycle” IIR Conference 2nd IIR Workshop on Refrigerant Charge Reduction In Refrigerating Systems, June ,13-17, 2010, Stockholm, Sweden

Sorguven, E., Eğrican, N., İnci, G., “Experimental and numerical investigation of hemodynamics in the artificial artery-aorta anatomosis and the inflow cannula in ventricular assist systems to prevent complications” ASAIO Annual Conference, May, 25-31, 2010, Baltimore, USA

Cayir, E., Egrican, N., “Optimization of Energy Consumption in Integrated Blast Furnace and BOF Steelmaking Process” ASME, 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010, July ,12-14, 2010,  Istanbul, Turkey

Okyar, A. F., Şafak, K.K., Eğrican, N., “Mechanical Design and Prototyping Considerations for an Intramedullary Nail for Extending Bone Sections” ASME, 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010, July, 12-14, 2010, Istanbul, Turkey

Eğrican, N., “Economic, Social and Ecological Aspects of Sustainability within the Context of Integreted Design Process” Multiphase Systems: Nature, Human, Society, Technology,     June ,23, 2010, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia (invited speaker)

Eğrican, N., ”Inovation + Renewable Energy= New Opportunities” Multiphase Systems: NAture, Human, Society, Technology, June ,9, 2010, Kaliningrad, Russia (İnvited speaker)

Eğrican, N., “Mechanical Installations Project Of Recuperator Supported District Heating System” TTMD – Türk Tesisat Mühendisleri Dergisi – Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, May, 3-5, 2010, İstanbul, Turkey

Eğrican, N., Ercoşkun, P., Ercoşkun, K., “Economic, Social and Ecological Aspects of Sustainability within the Context of Integreted Design Process” CLIMA 2010,  May, 9-12, 2010, Antalya, Turkey

Çetin, M., Eğrican, N., “GÜNEŞ Enerjisi: Ekonomiye Ve İstihdama Katkısı”
SOLAR FUTURE 2010, Feb,11-12, 2010, İstanbul, Turkey

Ercoşkun, P., Ercoşkun,K., Eğrican, N., “Adoptıon Model For Solar Technologıes”
SOLAR FUTURE 2010, Feb, 11-12, 2010, İstanbul, Turkey

Egrican, N, “Energy, Economy and Innovation”
ECOCITIES 2009: Ekolojik Kentler ve Yapılar Dünya Zirvesi, Dec, 13-15, 2009, Istanbul  Cevahir Kongre Merkezi, Turkey (invited speaker)

Eğrican, N., “An Institutional Evaluation Practice in Foundation Practice in Foundation Universities: Case of Yeditepe University “ 11 th International Convention on Students’ IMECE CIRCLES, August 26-28 2008, Istanbul, Türkiye

Şeker, D., Eğrican, N., “Turbulent Heat and Mass Transfer in Open and Closed Cavities” IMECE 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15 2007, Seattle, Washington, USA

Kocatürk, S., Güldalı, Y. ve Eğrican N. “Experimental Investigation of the Parameters Influencing Refrigerant Migration In a Refrigeration System” , IMECE 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15 2007, Seattle, Washington, USA

Tun, Maung Naing Naing, Eğrican, N.,
“FRTCOILS: A General Purpose Simulation Software for Design and Prediction of Thermal and Hydraulic Performance of FinneTube Compact Heat Exchangers”, IMECE 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15 2007, Seattle, Washington, USA

Egrican, N., “U.S.-Turkey Innovation Partnership” 2007 Turkish American Scientists and Scholars Association (TASSA) Annual Conference, 24-25 March 2007, New Haven, CT, USA

Lazoglu, İ., Demir, O., Yildiz, G.,  Ersanli, C.,Kucukaksu, S.,  Okyar, A.F., Ciblak, N.,  Akgun, M. A., Sorguven, E., Ahn, H., Safak, K., Egrican, N., “Heart Turcica Centrifugal: Türkiye’nin ilk insan vücuduna yerleştirilebilir sentrifugal  sol ventriküler destek sisteminin gelişimi. From concept to the prototype of Heart Turcica Centrifugal” I.Ulusal  Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri  Kongresi,  2007, İstanbul

Ciblak, N., Okyar, A.F., Sorguven, E., Akgun, M.A., Kucukaksu, S., Ahn, S., Safak, K., Egrican, N.,  Ozsoy,B., Yenigul, O.,  Sehirlioglu, M.,  Lazoglu, İ., Budak, E., “Heart Turcica Axial’in analizi ve gelişimi : Türkiye’nin  ilk insan vücuduna yerleştirilebilir   aksiyel sol ventriküler destek sisteminin gelişimi” I.Ulusal  Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, 2007, İstanbul

Sorgüven, E., Çıblak, N., Okyar, F.A., Akgün, M.A., Eğrican, N., Şafak, K. K., Ahn, H., Laoğlu, İ., Küçükaksu, S., ” Flow Simulation and Optimization of a Left Ventricular Assist Device”, IMECE 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 11-15 2007 Seattle. Washington, USA

Küçükaksu, S.,  Göksedef, D., Bülbül, S., Yıldız, C.E., Çıblak, N.,  Lazoğlu, İ., Sorgüven Öner, E., Akgün, M.,  Okyar, A.F., Şafak, K.K., Ahn, H., Şehirlioğlu, M., Uçak, C., Eğrican, N., “The Prototype of The First Turkish Axial Pump For The Treatment of End-Stage Cardiac Failure” 14th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps 2006, Leuven, Belçika

Küçükaksu, S.,  Göksedef, D., Bülbül, S., Yıldız, C.E., Çıblak, N.,  Lazoğlu, İ., Okyar, A.F., Sorgüven Öner, E., Şafak, K.K., Ahn, H., Şehirlioğlu, M., Uçak, C.,   Akgün, M., Eğrican, N., “Türk Yapımı İlk Sol Ventrikül Destek Sistemi : Heart Turcica-1.” 9. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 2006,  XXII. Ulusal Kardiyoloji Kong., 2006, II.Kardiyoloji Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongre, 2006

Küçükaksu, S.,  Göksedef, D., Bülbül, S., Yıldız, C.E., Lazoğlu, İ., Çıblak, N., Akgün, M.,  Okyar, A.F., Sorgüven Öner, E., Şafak, K.K., Ahn, H., Şehirlioğlu, M., Uçak, C.,   Eğrican, N., “Uzun Süreli Destek Tedavisinde Türk Yapımı Yeni Bir Sentrifugal Kan Pompası: Heart Turcica-2.” 9. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 2006, XXII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2006, Sözlü sunum (En iyi bildiri ödülü)*,  II.Kardiyoloji -Kardiyovasküler Cerahide yenilikler kongresi, 2006,
Özyurt, B., Kayıhan, A., Inan, C., Eğrican, N., “A Method for Determining the Heat Loss Characteristics of an Oven”, 54th Annual Conference of the Int. Appliance Technical Conference,10-12 Mart 2003, Indianapolis, USA

Özyurt, B., Kayıhan, A., Inan, C., Gürel, S., Eğrican, N. “Thermal Modeling of an Electric Domestic Oven”, 54th Annual Conference of the Int. Appliance Technical Conference, 10-12 Mart 2003, Indianapolis, USA

Ghodoossi, L, Eğrican, N, “Conductive Cooling of Triangular Shaped Electronics Using Constructal Theory”, The 14th Int. Symposium on Transport Phenomena (ISTP-14), July 6-10, 2003, Bali, Indonesia

Ghodoossi, L, Eğrican, N, “Inward constructal design for cooling of triangular shaped electronics”, ECOS 2003, 16th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Copenhagen, 1169-1176, Denmark, June 30-July 2sss 2003

Aynur, T., Inan, C., Karataş, H., Lale, C., “Frost Formation on Household Refrigerator Evaporator, and its Effects On Heat Transfer And Pressure Drop” Int. Refrigeration and Air Conditioning Conference At Purdue, 2002

Inan, C., Bullard, C., Newell, T., “Moisture Transport in Domestic Refrigerators ASHRAE Winter Meeting 2002 and ASHRAE Transactions, 2002

Ozyurt, B., Inan, C., Karataş, H., Hocaoğlu, S., Egrican, N., “Defrost efficiency in a No frost Type Household Refrigerator” ASHRAE Winter Meeting 2002 and ASHRAE Transactions, 2002.

Seker, D, Karataş, H, Egrican, N., “Application of Absorption Cooling System to Cogeneration Power Plant”, V. International HVAC+R Techno Journal of Heat and Fluid Flow.

Egrican, N., Ghodoossi, L., “Flow Area Optimization in Point to Area or Area to Point Flows”, ESDA 2002, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 2002, Istanbul, Turkey

Egrican, N., Ghodoossi, L., “Flow Area Structure Generation in Point to Area or Area to Point Flows”, ECOS 2002, 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 531-538, Berlin, Germany (2002)

Egrican, N., Abdulaliyev Z. And Karadag V. “Three Dimensional Stress Analysis and Optimization of Elevators for Drilling by Photoelasticity”, ETCE 2002, ASME Engineering Technology Conference on Energy, Structural Dynamics and Vibration, Houston, Texas, 2002

Egrican, N., Abdulaliyev Z. And Karadag V. “Thermal Stresses around Semi-Circular Fiber Inclusion in Plate with Different Materials”, ICCE/8 Eight Annual International Conference on Composite Engineering, Tenerife, Canary Islands, Spain, 2001

Egrican, N., Onbaşıoğlu, S.U., Onbaşıoğlu, H. “Effect of Promoter Orientation on Enhancement of Heat Transfer From Vertical Fins”, IMECE 2000 Conference-ASME, Orlando, Florida-USA, 2000

Egrican, N., Abdulaliyev Z. And Karadag V. “Three Dimensional Photoelasticity Modeling of Thermal Stresses in Cylindrical Structures”, ASME Energy Technology Conference, New Orleans, 2000

Onbaşıoğlu, S.U., Eğrican, N., “3D Simulation and Second Law Analysis of the Plume Dispersion” Proceeding of ECOS’99 International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy Systems, Tokyo, 1999

Egrican, N., Abdulaliyev Z. And Karadag V. “Analysis of Stresses in Tube Sheet of Heat Changer by Three Dimensional Models”, The ASME, ETCE’99, Energy Sources Technology Conference on CD, Structural Dynamics and Vibration, 1-6, ETCE-6718, Houston, Texas, (1999)

Onbaşıoğlu, S.U., Eğrican, N., “Effect of Flow Parameters on the Entropy Generation in Enclosures Costed by Air Jets” ECOS’98 “Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy Systems and Procerses” Nancy, Fransa, (1998)

Onbaşıoğlu, S.U., Eğrican, N., “Enhancement of Heat Transfer with Horizontal Promoters”, NATO ASI Energy Conservation through Heat Transfer Enhancement of Heat Exchangers, İzmir, (1998)

Egrican, N., Arnas, O, Gogus, Y., Ozturk, A., “On the Results of An Applied Thermodynamics Seminar”, Florence World Energy Research Symposium “Clean Energy for the New Century” (FLOWERS’97) Florance, İtalya, (l997)

Çayır, E., Egrican, N., “Optimization of Energy Consumption in BOF Stellmaking Process By Use of Second Law of Thermodynamics”, Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy System (ECOS’96), Stockholm, İsveç, (l996)

Egrican, N., Ozdoğan, S., “Cogeneration in the Process ındustries: A Case Study for a Paper Mill”, Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy System(ECOS’96), Stockholm, İsveç, (l996)

Egrican, N., Uygur, S, “Numerical Simulation of Two Phase Flow Distribution Through Narrow Channels”, First Trabzon Int. Energy and Environment Symposium (TIESS’96), Trabzon, Turkey (l996)

Egrican, N., Çayır, E., “Optimization of Coke Consumption in Ironmaking Process By a Mathematical Model”, Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy System (ECOS’95), Istanbul, (l995)

Egrican, N., Karasu, T, Kural, O, Ozcan, O, “Numerical Solution of Turbulent Flow in Axisymmetric Sudden Expansions”, 4th Int. Symposium on Combustion, Bursa, (l995)

Karasu, T, Kural, O, Ozcan, O, Egrican, N., “Computer Simulation of Turbulent Flow Backward-Facing Steps”, 4th Int. Symposium on Combustion, Bursa, (l995)

Egrican, N., ”Yapılarda Şeffaflaşma : Saydam Yalıtkan Malzemeler”, İstanbul 1. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu, (1994)

Egrican, N, Uygur, S, Ozdoğan, S, “Exergy Analysis and Pollutant Dispersion Modelling of Residential Heating Options”, Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS’95), Istanbul, (1995)

Egrican, N, Ozdoğan, S, Uygur, S, ”On the Formation and Dispersion of Toxic Combustion By-Products From Small Scale     Thermal Systems”, Fourth International Congress on Toxic Combustion By-Products, California, A.B.D. (1995)

Uygur, S, Eğrican, N., “Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics in Single-Zone Trombe Wall Systems”, ISES Solar World Congress, Budapeşte, Macaristan, (1993)

Uygur, S, Eğrican, N., The Effect of Turbulence on Entropy Generation in Passive Heating Systems”, Second World Renewable Energy Congress, UK, (1992)

Uygur, S, Eğrican, N., “Flow Prediction and Entropy Generation in Passive Heating Systems”, ISES Solar World Congress, Denver, Colorado, (1991)

Yigit, A, Eğrican, N., “Simulation of an Absorption system”, 2nd Int. Symposium on Renewable Energy Sources, Cairo, Egypt, (1990)

Eğrican, N., Burch, J,. Carlisle, N., “Calcium Carbonate Scaling in Solar Domestic Hot Water Systems”, American Solar Energy Society (ASES) Conference, Austin, Texas, USA, (1990)

Eğrican, N., “A Performance Prediction of a Direct Expansion Heat Pump”, Int. Conference, Alternative Energy Sources Today and 21 st Century, Brioni Islands, Yugoslavia, (1988)

Eğrican, N., “Simulation of Direct Expansion Solar Heat Pump System”, 6th Int. Sonnenforum, Berlin, Germany, (1988)

Eğrican, N., Allen, R.W., Morse, F.H., “A Thermodynamic and Heat Transfer Analysis of Solar Absorption Air-Conditioning Cycle”, The Int. Solar Energy Conference , Los Angeles, (1975)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Eğrican, N., Bilgin, A., Bilgin, M., “Reküperatör Destekli Bölgesel Isıtma ve Absorbsiyon Soğutma Sistemi”, TTMD dergisi, Sayı: 68, Sayfa 56-69 (2010)

Eğrican, N., Gemici, Z., “ Termal Enerji Depolama Sistemlerinde Kullanılan ve Faz Değişimi Yapan Kapsüllerde Isı Transferinin İncelenmesi”, İTÜ dergisi (2008)

Eğrican, N., Aynur, T.N., “Havalandırmanın çoklu-split bir iklimlendirme sisteminin performansına etkisi” İTÜ dersgisi (2008)

Eğrican, N., Özyurt, B., “Buhar Sıkıştırmalı soğutma çevirimi şarj dağılımının deneysel incelenmesi”, İTÜ dergisi (2008)

Eğrican, N., Varal, V, “Kojenerayon Enerji Santraline Absorpsiyonlu Uygulaması’’, TTMD Dergisi, 22, 22-28 (2002)

Egrican, N., Onbaşıoglu, H., “Güneş Evleri”, Termodinamik Dergisi, 49, (l996)

Egrican, N, Uygur, S, “Yüzme Havuzlarının Güneş Enerjisi ile Isıtılması”, Tesisat Dergisi, 20, (l996)

Uygur, S, Egrican, N., “Enerji Tasarrufunda Şeffaflaşma-Saydam Yalıtkan Malzemeler”, Termodinamik Dergisi, 26, (1994)

Egrican, N., Onbaşıoğlu, H, “Pasif Güneş Sistemleri”, Tesisat Mühendisliği, 1, No. 8, (1993)

Onbaşıoğlu, H, Eğrican, N., “Sinusoidal Dış Etkiye Maruz Bir Duvarın ısıl Analizi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi , 16, No. 2, (1993)

Uygur, S, Eğrican, N., “Isı Transferinin Kritik-üstü Bölgede Gerçekleştirilen  Akışkan Yataklı Bir Kazanın Minimum Entropi Amaçlı Tasarımı”, Termodinamik Dergisi, 1, No. 3, 31-36, (1992)

Eğrican, N., Dincer, I, “Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin Ekserji Analizi”, İ.T.Ü Dergisi, 50, No. 2, 15-22, (1992)

Eğrican, N., Dincer, I, “Ekserji Analizine Giriş”, İ.T.Ü. Dergisi, 50, No. 2, 7-14, (1992)

Eğrican, N., “Isı Değiştiricisi Tasarımında Termodinamiğin İkinci Kanunu’na Dayanan Bir Yöntem”, Mühendis ve Makina Dergisi, 354, (1989)

Eğrican, N., Türkmen, N., “Isı Kutulu Bir Güneş Ocağının Analizi ve Performansının ıncelenmesi”, İ.T.Ü  Dergisi, 46, No. 3, 13-23, (1988)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Kasapoglu, N., Çelik, A., Taşdemir, H., Eğrican, N. “Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bir Otelde Uygulanması”, Turkish Society of HVAC&SANITARY Engineers, International HVAC+R Technology Symposium and Exhibition, 3-5 Mayıs 2004, İstanbul

Arslan, E., Eğrican, N., “Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi”, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong. (TESKON 2003), 08-11 Ekim 2003, İzmir

Çayır, E., Egrican, N., “Energy Optimization in Furnaces and BOF processes by Using Second Law Analysis” I. Iron and Steel Symposium, E/2001/274-1, 1103-1113, Zonguldak, Turkey 2001

Egrican, N., “Makina Mühendisliği Eğitiminde Yeni Anlayışlar”, TTMD 4 th International Mechanical Installation Science and Technology Symposium, Hyatt Regency, İstanbul. 2000

Ersoy, K, Yapıcı, R., Egrican, N., “Bir Ejektörlü Soğutma Sisteminin Performansına Çalışma Sıcaklıklarının Etkisi”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Çukurova Üniv. Adana 2000

Egrican, N., Abdulaliyev, Z., “Nükleer Enerji Santral Konstrüksiyonlarinda gerilmelerin deneysel analizi”, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, 1999

Yılmaz, T., Egrican, N., “Turbulent Natural Convection Along a Vertical Channel” Energy and the Environment, Trabzon, Turkiye, 1998

Egrican, N., “I. Makina Mühendisliği Kongresi”, (MAMKON’97), Bildiri Kitabı, Editör, 1997

Eğrican, N., Uygur, S, “Güç Üretim Sistemlerinin Oluşturduğu Kükürt-dioksid Kirlenmesinin Önlenmesinde Yeni Bir Tasarım Yöntemi”, 5. Enerji Kongresi, Ankara, (1990)

Uygur, S., Egrican, N., “Entropy Generation in Passive Heating Systems”, Workshop on the 2nd. Law of Thermodynamics, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Turkey, (1990)

Eğrican, N., “Simulation and Comparison of Solar Cooling Systems”, 1 st National Refrigeration and Climatisation Symposium, Adana, Turkey, (1990)

Eğrican, N., Yiğit, A., “Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simulasyonu”, 7. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, İzmir, Turkey, (1989)

Eğrican, N., Yiğit, A., “İnce Sıvı Filmli Absorberin ısı ve Kütle Transferi Katsayılarının Nümerik Hesabı”, 6. Ulusal ısı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (1987)

Eğrican, N., Yiğit, A., “Rankine Çevrimi ile Seri Olarak Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Sisteminin Simülasyonu”, Türkiye 4. Enerji Kongresi, İzmir, (1986)

Kitap ve Raporlar
Egrican N., Global Entrepreneurship Monitor (GEM) The Turkish Annual Report, 2007

Egrican N., Karadeniz E., Global Entrepreneurship Monitor (GEM) The Turkish Annual Report, 2006

Egrican N.,and Steering Committee Members, Yeditepe University EUA Self-Evaluation Report, 2006

Eğrican, N., Öztürk, A., Önal, G., Özkale, L., “Türkiye Üniversite Sanayi İşbirliği Birinci Şurası Kitabı”, Editörlük, İ.T.Ü, İstanbul, Ocak 1995

Eğrican, N., Öztürk, A., Önal, G., “Türkiye Üniversite Sanayi işbirliği Birinci Şurası Komisyon Raporları”, Editörlük, İ.T.Ü Ayazağa Kampusu, İstanbul, (1994)

Eğrican, N., Atılgan, H., “Çözümlü Termodinamik Problemleri”, Emin Ofset, İstanbul 1985 , l987, l989 basımı

Konferans Bildiri Kitapları Editörlüğü
ESDA 2010: Proceedings of ASME International ESDA 2010 10th Biennial Conference on  Engineering Systems Design and Analysis, July12-14 2010, Istanbul, Turkey

SOLAR FUTURE 2010: Proceedings of SOLAR FUTURE 2010, Feb 11-12,Wow Hotel, Istanbul, Turkey

ICAPM 2009: Proceedings of ICAPM2009, 4th International Conference on Applications of Porous Media, August 20-22 2009,  Istanbul, Turkey

ESDA 2002: Proceedings of ASME International ESDA 2002 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 8-11 2002, Istanbul, Turkey

MAMKON 97: Proceedings of 1. Makine Mühendisliği Kongresi, Istanbul, Turkey, July  4-6, 1997

ECOS 95: Proceedings of ECOS’95 International Conference of Efficiency Costs Optimization Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Istanbul, Turkey, July 1995