Üniversiteler


Üniversitelere sunulan Danışmanlık Hizmetleri

  • Kurumsal ilerleme (strateji haritaları, vizyon, misyon ,hedefler )
  • European Universities Association (EUA) – Institutional Evaluation Programme (IEP), Avrupa Üniversiler Birligi Birliği – Kurumsal Değerlendirme Programı için başvuru, kurum özdeğerlendirme raporlarının yazılması, gerekli bilgilerin toplanması, görüşmelerin yapılması, değerlendiricilerin daveti, ziyaretlerin organizasyonu (Baştan sona tüm süre işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
  • Araştırma Projeleri Ofisi yapılandırılması
  • Teknoloji Transfer Ofisi yapılandırılması
  • Teknopark müracaat dosyalarının hazırlanması ,takibi ve sonuçlandırılması

Enerji yüksek lisans, doktora programı yapılandırılması, YÖK Başvuru dosyalarının hazırlanması, gerektiğinde programın yürütülmesi.