Faaliyet Alanları

  • Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi,
  • Ürün Geliştirme ve Yönetimi,
  • Fikri haklar yönetimi ve organizasyonu,
  • Teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri,
  • Girişimci geliştirme programlarının yürütülmesi,
  • Kurumsal yapılanma.

Kuruluşların yenilik ve geliştirme projelerinin, ulusal destekler (TUBITAK, TEYDEB, TTGV, KOSGEB,  SAN-TEZ v.b) ile hibe veya geri ödemeli olarak fonlandırılmasında destek olunmaktadır. Aynı sekilde cesitli AB ve diger uluslar arası proje desteklerinin temininde de destek olunmaktadır.

Suntek International,AR-GE projeleri önerme, yönetme, sonuçlandırma aşamalarında bilgi ve yönlendirme desteği de sağlamaktadır.