Biz kimiz

Suntek International, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri ve teknolojiyi geliştirme, teknoloji transferi, inovasyon için etkin bir platform oluşturma, teknolojik fikirlerin hayata geçirilmesi, üniversitelere ve sanayiye danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Suntek International, yurtdışından teknoloji transferi yapılmasında ve yerli teknolojinin üretilmesinde kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

Suntek International, gerek Ar-Ge projelerinde, gerekse teknoloji geliştirmede gerekli eğitimleri organize eder. Suntek International bir proje için gerekli insan kaynağını (Üniversite / Sanayi) oluşturmada yardımcı olur. Gerektiğinde yurtdışındaki kurumlardan destek alır.

Suntek International, tüm hizmetlerini, müşteri odaklı ve iş ortakları, ulusal ve uluslararası saygın üniversiteler, sanayi işbirliği içinde gerçekleştirir.

Suntek International, başta yenilenebilir enerji sistemleri (güç santralleri, ısıtma, soğutma, sıcak su eldesi, pasif v.b) olmak üzere enerji ağırlıklı projelere  odaklanır. Binalarda Enerji Performansı (BEP) çalışmaları doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapar ve binalara entegre edilen inovatif,yeni nesil yapı malzemeleri (BIPV)nin kullanımına öncülük eder.