Sanayi


Sanayiye Yönelik Danışmanlık

•    Ulusal ve uluslararası teşvik ve destekleri tanıtıp, sanayi kuruluşuna uygun olan/olanları seçmek, yol haritası çıkarmak
•    Bu desteklerin alınması için gerekli başvuru/başvuruları yapmak, işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
•    Bilgilendirme toplantıları düzenlemek
•    Sektörel analiz projeleri oluşturulmasında danışmanlık
•    Stratejik enerji planlama çalışmaları
•    Kurumsal strateji çalışmaları (kurumsal kimlik, kurumsal ilerleme, kurumsal eylem planı oluşturma vb.)