Yönetim


Farklı disiplinlerin katılımcılarıyla karmaşık bir yapı gösteren projelerin metodik olarak yönetilmesi ve bu konuda metodik olarak yönetilmesi ve bu konuda eğitimli kadroların oluşturulması önem arzetmektedir. Kadrolar çeşitli üniversitelerden ve sanayii kuruluşlarından davet edilecek araştırmacılar ile oluşturulacağı gibi, yeterli bilgi seviyesinde eleman bulunmaması veya proje sahibi kuruluşların kendi elemanlarını yetiştirme talepleri olması halinde, Suntek International tarafından Proje Yönetim programı kendilerine sunulabilir.

Bu program kapsamında, konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojileri çerçevesinde proje yönetim süreçleri, bilgi alanları, proje yönetim standartları, araç ve teknikleri detaylarıyla aktarılır.

Eğitim sonunda katılımcıların,

 • Temel  Proje Yönetim Terminolojisi ve Genel Kavramlara hakim olması,
 • Aşağıdaki bilgi alanlarında edindikleri bilgileri kullanarak proleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde Microsoft Project ile örneklemeler yapabilmesi amaçlanır.
  • Entegrasyon Yönetimi (bütünleşik Proje Yönetimi)
  • Kapsam Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Tedarik ve Satın Alma Yönetimi